SAMGA MANAGEMENT 2016/2017

Thursday, 23rd June 2016

The South-African Mohair Industry recently held its 73rd annual Congress in Graaff-Reinet where all aspects regarding the promotion of mohair production is presented and discussed. This event offers a platform for the producing districts to present resolutions regarding issues or compliment in the industry.

This year also saw the voting of the new SAMGA Management.

We would like to extend a heartfelt thanks to Mr Cobus de Klerk for his valuable contributions and dedication to the Industry during his 4 year term serving as President of SAMGA. Congratulations to the newly elected SAMGA President, Mr Andries Greeff as well as to Mr Mark Shires who has been re-elected as the Vice-President.

The SAMGA Executive Management for 2016/2017 is as follows: (on the photo below from back left)
Jaco Oelofse, Colin Maartins, Weeber Truter, Coligny Stegmann, Niel Rossouw, Rothner Bekker, Paul Broeksma, Petrie Maré (SAMGA Manager). Front left: Sanmarie Vermaak (SAMGA Finances and Administration), Mark Shires (Vice- President), Andries Greeff (President), Cobus de Klerk & Elna van den Bergh.


Die Suid-Afrikaanse Sybokhaarkwekersvereniging (SASKV) het onlangs hulle 73ste jaarlikse Kongres gehou waartydens all aspekte aangaande die bevordering van sybokhaarproduksie bespreek word. Dit bied ook die ideale platform vir produserende distrikte om resolusies aan Kongres voor te stel waar voorstelle aangaande probleemareas of komplimente in die bedryf voorgelê kan word.
Hierdie jaar was daar ook gestem vir die nuwe SASKV bestuurslede.
Ons hartlike dank gaan aan Mnr Cobus de Klerk vir sy toewyding en waardevolle bydrae wat hy die afgelope 4 jaar gemaak het in sy posisie as President van die SASKV. Mnr de Klerk word opgevolg deur die nuwe President, Mnr Andries Greeff. Baie geluk Andries! Baie geluk ook aan Mark Shires wat herverkies is as Vise-President.
Die SASKV bestuur vir 2016/2017 is as volg: (op die foto van links agter)
Jaco Oelofse, Colin Maartins, Weeber Truter, Coligny Stegmann, Niel Rossouw, Rothner Bekker, Paul Broeksma, Petrie Maré (SASKV Bestuurder). Voor van links: Sanmarie Vermaak (SASKV Finansies & Administrasie), Mark Shires (Vise- President), Andries Greeff (President), Cobus de Klerk & Elna van den Bergh.

 

© SA Mohair Growers - 2019 | Links | SAMGA MANAGEMENT 2016/2017

Website Design and Search Engine Optimisation (SEO) by ZAWebs Designs | Web Hosting by ZAWebs Hosting