Dipping

KENNISGEWING AAN SYBOKHAARprodusente

Daar word toenemend wêreldwyd druk op produkte geplaas om aan omgewingsvriendelike standaarde te voldoen. Die gevolg hiervan is dat strenger kontrole en toetse uitgevoer word op landbouprodukte, insluitende natuurlike vesels, soos sybokhaar. Sybokhaarprodusente word versoek om baie versigtig te wees met die gebruik van dip en plaagdoders, om sodoende te verseker dat die sybokhaarbedryf sy reputasie as die natuurlike vesel van voorkeur te behou.

Gebasseer op onlangse wetenskaplike proewe, word die volgende aan produsente hoogs aanbeveel:

a. ‘n Onthoudingsperiode van ten minste 90 dae voor skeertyd word aanbeveel vir enige produk wat die volgende aktiewe bestandele bevat:
    Cypermethrin
    Diazinon
    Chlorfenvinphos
b. Produsente word streng aanbeveel om nie enige plaagdoders met wasmiddels of seep wat gebruik word om bokke te dip (was) voor skeertyd, te meng/by te voeg nie.
c. Produsente word aanbeveel om nie enige produk te gebruik wat nie geskik is vir die gebruik op diere nie.

Klik op die skakel hieronder om 'n volledige lys van bestandele en hul produkte te sien.

https://www.angoras.co.za/page/ectoparasite#40

 

NOTICE TO MOHAIR PRODUCERS

Increased global emphasis on eco-friendly products result in more stringent checks and tests being conducted on agricultural products, including natural fibres, such as Mohair. In order for the Mohair industry to maintain its current good reputation as a natural fibre of choice, growers are urged to exercise caution with the usage of dips and pesticides.

Based on recent scientific trials, the following points are strongly recommended to producers:

a. A withholding period of at least 90 days prior to shearing is recommended for any product containing the following active ingredients:
Cypermethrin
Diazinon
Chlorfenvinphos
b. Producers are advised not to add any pesticides with detergents or soaps that are used to dip (wash) goats prior to shearing.
c. Producers are advised not to use any product which is not intended for use on animals.

Please click on the link below to see a detailed list of ingredients and their product names.

https://www.angoras.co.za/page/ectoparasite#40

 

© SA Mohair Growers - 2019 | Links | Dipping Notice to Producers

Website Design and Search Engine Optimisation (SEO) by ZAWebs Designs | Web Hosting by ZAWebs Hosting